Vladimir Keskovski

Team Member


Дипл. Економист-менаџмент

Раководител на секторот за одгледување на НЈСК ХОЛДИНГ.

Помината обуката од страна на врвни експерти од САД за одгледување на медицински канабис и за организација на производство на истиот. Моментално го води тимот на одгледување во НЈС ХОЛДИНГ и го организира процесот на одгледување.