Sasho Stefanoski

Team Member

General Manager


+389 (0)71 398 728

sasho@nyskholdings.com

sasho skype

Д-р Сашо Стефаноски е роден на 29.09.1982 година во Охрид,Република Македонија.

Докторант е на ECPD-United Nations,специјалист по орална хирургија и магистер по стоматолошки науки.

Во минатото извршувал повеќе значајни државни функции меѓу кои:

Генерален директор на Фонд за здравствено осигурување на Македонија, државен секретар во министерство за одбрана и итн.

Едуциран е и во областите- односи со јавност и управување со човечки ресурси.