Angelina Babanovska

Team Member


Дипломиран инжињер агроном(градинаро-цвеќарска насока) работно искуство во оп лабараторија при земјоделски факултет, одледување на јагода на шпалир и бамболино лубеница. Агроном во НЈСК ХОЛДИНГ, при што успешно е завршена обуката за канабис за медицински цели. Работно место: одглеудвање мајки, клонови и вегетација.